اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کانادا، پیرتر و زنانه‌تر شده‌اند

گزارش جدید مرکز آمار کانادا نشان می‌دهد، اساتید دانشگاه‌های کانادا به نسبت ۵۰ سال پیش پیرتر و با کاهش تعداد اساتید مرد، زنانه‌تر شده است.

این داده ها نشان می‌دهند، میانگین سنی اساتید دانشگاهی تمام‌وقت در سال تحصیلی ۲۲-۲۰۲۱ به ۵۱ سال رسیده است.

تعداد اساتید زن نیز در این بازه زمانی از ۱۲٫۷ به ۴۲٫۱ درصد رسیده است.

بنا بر گزارش مرکز آمار کانادا، با بازنشستگی تعدادی از اساتید مرد دانشگاه‌ها، در آینده سهم زنان از تدریس در دانشگاه بیش ‌از گذشته افزایش خواهد یافت.

در این گزارش همچنین آمده است، باتوجه‌ به فعالیت حدود ۵۵۰۰ استاد دانشگاه تمام‌ وقت ۶۵ ساله و بالاتر و ۶۱۰۰ استاد ۶۰ تا ۶۴ ساله، سال آینده تقریباً یک‌چهارم (۲۴٫۲ درصد) این افراد احتمالاً بازنشسته می‌شوند.

این گزارش همچنین نشان داد، نسبت کارکنان دانشگاهی ۴۰ساله و جوان‌تر به‌شدت در ۵۰ سال گذشته کاهش پیدا کرده و از ۵۷٫۲ درصد در سال‌های ۱۹۷۲ – ۱۹۷۱ به ۱۴٫۸ درصد رسیده است.

میانگین سنی استادیاران در دهه گذشته روی حدود ۴۰ سال باقی‌مانده که در مقایسه با سال ۷۲-۱۹۷۱ هفت سال افزایش داشته است.

میانگین سنی دانشیاران دانشگاه نیز در دهه گذشته در سطح ۴۹ سال باقی‌مانده که نسبت به ۵۰ سال قبل ۹ سال افزایش داشته است.

میانگین سنی اساتید تمام‌، در پنج سال گذشته ۵۸ سال باقی ‌مانده که نسبت به ۵۰ سال قبل ۱۰ سال افزایش داشته است.

کارکنان زیرسطح استادیاری نیز بیشترین افزایش سن را داشته‌اند و از ۳۱ به ۴۸ سال رسیده‌اند.

در این گزارش آمده است، در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۷.۸ درصد از نیروی کار کانادا را زنان ۲۵ تا ۵۴ سال تشکیل می دادند که در مقایسه با سال ۱۹۷۶ که این رقم ۳۵.۴ درصد بوده افزایش داشته است.

در سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱، ۵۱ درصد از استادیاران کانادا را زنان تشکیل می‌دادند. نسبت زنان دانشیار نیز در سال‌های ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱ به ۴۴٫۳ درصد رسید که پنج برابر بیشتر از ۵۰ سال پیش است.

بیشترین شکاف جنسیتی در میان اساتید تمام وجود دارد که اکنون ۳۱٫۴ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند که در مقایسه با ۱۹۷۲ – ۱۹۷۱ تقریباً ۱۰ برابر بیشتر شده است.

روسای زن دانشگاه‌های کانادا نیز از ۳٫۹ درصد در ۵۰ سال قبل به ۴۵٫۳ درصد افزایش‌یافته است.

Call Now Button