جلوکشیدن ساعت‌ها را فراموش نکنید

در آخرین ساعات شنبه ۱۱ مارچ، ساعت‌های دستی و دیواری را یک‌ ساعت جلو بکشید، ساعت‌های دیجیتال و متصل به وای-فای خودشان تنظیم خواهند شد.

پس از جلوکشیدن ساعت‌ها، به مدت هشت ماه روزها طولانی‌ تر خواهند شد.

در قلمرو یوکان، در مناطقی از ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا و کبک، ساعت ها جلو کشیده نمی شوند، زیرا در این مناطق از ساعت استاندارد پیروی می‌ کنند.

در مناطق دیگری از کانادا نیز مردم خواهان بازگشت به ساعت استاندارد هستند ولی هنوز این تصمیم به مرحله عمل در نیامده است.

Call Now Button