تولیدکنندگان نیز به افزایش قیمت مواد غذایی اعتراض دارند

تولیدکنندگان مواد غذایی کانادا می گویند، فشارهای هزینه‌ای زیاد بر تولید موجب افزایش قیمت مواد غذایی و آشفته‌ترین حالت بازار در ۴۰ سال اخیر شده است.

فیلیپ واندرپول عضو انجمن تولیدگان لبنیات کانادا گفت، سال گذشته تمام هزینه‌های تولیدکنندگان اعم از دستمزد نیروی کار، بسته‌بندی و سوخت و انرژی افزایش یافت و بدیهی است که روی قیمت نهایی تولیدات ما تاثیر گذاشته است.

جیمز دونالدسون از Food and Beverage Canada گفت: تولیدکنندگان کوچکتر نمی‌توانند مثل تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی، هزینه‌ها را بر قیمت تولیداتشان اضافه کنند در نتیجه در این رقابت شکست می خورند.

گزارشات اداره آمار کانادا نشان می‌دهد، تورم کلی در ژانویه به ۵.۹ درصد کاهش یافته، اما قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۱۰.۴ درصد افزایش داشته است.

عوامل زیادی بر افزایش هزینه مواد غذایی تاثیر داشته است که از جمله می توان به اختلالات زنجیره تامین، کمبود نیروی کار، تغییر در الگوی خرید مصرف‌کنندگان، تغییرات آب و هوایی، تغییر تعرفه‌ها، هزینه‌های ورودی بالاتر و دستمزدها و همچنین حمله روسیه به اوکراین و کاهش تولید جهانی مواد غذایی اشاره کرد.

Call Now Button