کانادایی ها در مورد خصوصی سازی خدمات پزشکی اختلاف نظر دارند

نظرسنجی جدید موسسه انگس رید نشان داد، کانادایی ها در مورد خصوصی سازی خدمات پزشکی به سه گروه تقسیم می شوند. برخی مخالف خصوصی سازی مراقبت های بهداشتی، برخی طرفدار خصوصی سازی و برخی دیگر مردد هستند.

بر اساس این نظرسنجی، 39 درصد افراد شرکت‌کننده مخالف خصوصی سازی بوده و معتقدند اجرای این طرح چالش های فعلی را بیشتر می کند. حدود 28 درصد موافق خصوصی سازی هستند و گزینه های ترکیبی مراقبت های بهداشتی در استرالیا، آلمان و بریتانیا را نمونه های موفق اجرای این طرح می دانند.

حدود 33 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز ما بین این دو گروه و در مورد خصوصی سازی تردید دارند. آنها از یک طرف به ارزش خصوصی سازی باور داشته و از طرف دیگر نگران کانادایی های کم درآمد هستند.

انتاریو، آلبرتا و ساسکاچوان از جمله استان هایی هستند که اقداماتی را در جهت تأمین مالی جراحی ‌ها در کلینیک‌های خصوصی انجام داده‌ اند تا به کاهش زمان لیست انتظار بیماران کمک کنند.

دو پنجم کانادایی ها معتقدند، برخی از دولت های استانی برای جاه طلبی های خود قصد خصوصی سازی بخش مراقبت های بهداشتی را دارند.

این نظرسنجی در حالی انجام گرفت، که دولت فدرال در حال برگزاری جلساتی با نخست وزیران کانادا در مورد قرارداد ترنسفر 46 میلیارد دلاری مراقبت های بهداشتی است.

Call Now Button