کاهش 5 درصدی حمایت از لیبرال ها

مرکز تحقیقات نانوس می گوید، گرچه لیبرال های فدرال خود را برای رونمایی از بودجه سال 2023 در چند هفته آینده آماده می کنند، اما برای به دست آوردن رأی نسبت به محافظه کاران شرایط دشوارتری دارند.

بخش مراقبت‌ های بهداشتی همچنان نگرانی اصلی مردم کانادا است، و در چند هفته گذشته تعداد طرفداران حزب لیبرال کاهش یافته است.

در چهار هفته گذشته طرفداران حزب محافظه‌ کار به رهبری پیر پالیو تغییر قابل توجهی نداشته اند اما طرفداران حزب لیبرال به رهبری نخست ‌وزیر جاستین ترودو با پنج درصد کاهش همراه بود.

در این مدت تعداد طرفداران حزب نیودموکرات ثابت مانده و بلوک کبکوآ چند درصد افزایش داشته و در سطح کشور به 9 درصد رسیده است.

نانوس می گوید، لیبرال ها از نظر رهبری و حمایت عمومی سیر نزولی به سر دارند.

بودجه فدرال که قرار است در 28 مارس تعیین شود، می ‌تواند فرصتی برای لیبرال‌ها باشد تا اوضاع را تغییر دهند.

Call Now Button