BC یک مشکل دارد: ماهی های قرمز به بزرگی یک توپ فوتبال به سرعت خودشان را تکثیر می کنند

ماهی های قرمز سازگار، باهوش و اولین حیوانات خانگی بسیاری از مردم هستند که در برخی موارد در نهایت به رها می شوند و این به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است، شاید بتوان گفت به بزرگی یک توپ فوتبال.

Brian Heise دانشیار دپارتمان علوم منابع طبیعی در دانشگاه Thompson Rivers می گوید، آنها ماهی های کوچکی نیستند که در فروشگاه حیوانات خانگی می بینید.

Heise زنگ خطر را برای ماهی های قرمز رها شده غیرقانونی در آب های B.C به صدا در می آورد. سرعت تکثیر آنها به عنوان تهدیدی برای گونه های ماهی بومی تلقی می شود. گونه مهاجم می تواند هر بار 50000 تخم داشته باشد، سه بار در تابستان.

او می‌گوید: آنها در واقع بسیار بزرگ می‌شوند و پتانسیل بزرگ‌تر شدن را به خصوص در برخی از آب‌های گرم‌تر و پربارتر دارند.

با وجود تمام ویژگی های شخصیتی شگفت انگیز، ماهی قرمز کاملاً مستقل است. آنها برای تکثیر نیازی به ماهی نر ندارند.

Heise می‌گوید: ماهی قرمز ماده فرآیند خاصی به نام ژنوژنز دارد که در آن ماده اسپرم نوع دیگری از میناو را دریافت می‌کند تا شروع به رشد تخمک‌ها کند، حتی اگر بارور نشده باشد، بنابراین او از خودش کلون هایی تولید می کند. در نتیجه آنها در گسترش سریع بسیار خوب هستند.

در حالی که منشأ آنها ممکن است هنوز مبهم باشد، سخنگوی وزارت زمین، آب و نظارت منابع گفت، حضور این ماهی قرمز احتمالاً به دلیل رها کردن حیوانات خانگی در دریاچه 225 هکتاری بوده است.

مشکل، همانطور که معلوم است، به B.C محدود نمی شود. در سال 2021، پس از صید ماهی قرمز بزرگ در بندر Hamilton دریاچه انتاریو، شرکت Fishries and Oceans زنگ خطر را به صدا درآورد.

این وزارتخانه گفت: با ردیابی این ماهی‌های قرمز، متوجه شدیم که آنها در بندر Hamilton تولید مثل می‌کنند و مکان‌های اصلی تخم‌ریزی را برای گونه‌های بومی مانند Northern Pike هدف قرار می‌دهند.

ماهی قرمز در تعداد زیاد می تواند زیستگاه های آبی را با از بین بردن گیاهان آبزی برای غذا و کدر کردن آب ها از بین ببرد، که به معنای نور خورشید کمتر و غذای کمتر برای گونه های بومی ما است. آنها همچنین می توانند در جلبک های سمی سبز آبی رشد کنند و حتی ممکن است به رشد جلبک های سمی کمک کنند.

برای کاهش تهدید ناشی از این گونه، دولت از شهروندان می خواهد ماهی های قرمز را رها نکنند.

رها کردن هر ارگانیسمی در هر آب می‌تواند شروع به تهاجم کند، اما شما می‌توانید آن را متوقف کنید. در همه جای کانادا ورود هر گونه ی غیر بومی در آب غیرقانونی است. گونه‌های مهاجم آبزی را متوقف کنید: اجازه ندهید رها شوند.

Call Now Button