۵ روز پس از طوفان یخی، برخی از مناطق کبک هنوز برق ندارند

۵ روز پس از طوفان یخی در کبک، هنوز برق برخی از مناطق وصل نشده و این وضعیت همچنان ممکن است ادامه داشته باشد. مقامات بهداشتی نیز خبر از افزایش مسمومیت با منوکسید کربن در منطقه می دهند.

هیدروکبک پیش از این اظهار ‌امیدواری کرده بود تا روز دوشنبه برق همه مشترکانی که در اثر طوفان یخی قطع شده بود وصل شود، اما تا ساعت ۱۰ شب گذشته هنوز برق تقریبا ۱۵ هزار مشترک در سراسر کبک و بیشتر در مناطق مونترال، اوتاوه، مونترژی و لاوال، قطع بوده است.

این شرکت گفت، برق بیش از ۱.۱ میلیون مشترک در اثر سنگینی باران یخی یا شکستن شاخه‌های درختان قطع شده بود که طی روز‌های گذشته ۹۵ درصد از آنها وصل شده است. اما ممکن است وصل برق در برخی مناطق صعب العبور طول بکشد.

برخی از ساکنان این مناطق با انتشار پیام‌هایی در رسانه‌های اجتماعی از مختل شدن برنامه‌های عید پاک، فاسد شدن غذا‌ها و نبود خدمات کافی شکایت کردند.

مقامات در پی افزایش گزارش‌های مسمومیت با مونوکسیدکربن، به مردم هشدار دادند از وسایل پخت و پز برای گرم کردن خانه استفاده نکنند.

بهداشت عمومی مونترال اعلام کرد، از زمان وقوع طوفان یخی ۱۸۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در اورژانس این شهر گزارش شده است.

Call Now Button