ما از ChatGpt در مورد مشاغلی که توسط هوش مصنوعی از انسان ها گرفته می شود سوال پرسیدیم

هوش مصنوعی در حال حاضر بسیاری از مشاغل که شامل کارهای تکراری و معمولی هستند، مانند ورود داده ها، خدمات مشتری و کارهای خط مونتاژ را به عهده گرفته است. با ادامه پیشرفت فناوری هوش مصنوعی، این احتمال وجود دارد که مشاغل بیشتری خودکار شوند. برخی از مشاغلی که بیشترین خطر را برای تصاحب از سوی هوش مصنوعی دارند عبارتند از:

حمل و نقل و تدارکات: وسایل نقلیه خودران و درون های بدون سرنشین در حال حاضر برای حمل و نقل و تحویل بسته ها در حال توسعه هستند که به طور بالقوه می توانند جایگزین رانندگان انسانی و پرسنل تحویل شوند.

ساخت: اتوماسیون رباتیک در حال حاضر در تولید برای انجام کارهایی مانند جوشکاری، رنگ آمیزی و مونتاژ استفاده می شود. همانطور که فناوری هوش مصنوعی پیشرفت می کند، به طور بالقوه می تواند وظایف بیشتری را بر عهده بگیرد.

خرده فروشی: چت ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی در حال حاضر در خدمات مشتری استفاده می شوند و الگوریتم های هوش مصنوعی برای توصیه محصولات به مشتریان استفاده می شوند. در آینده، هوش مصنوعی به طور بالقوه می تواند وظایفی مانند انبار کردن قفسه ها و بررسی مشتریان را بر عهده بگیرد.

بانکداری و مالی: هوش مصنوعی در حال حاضر برای کارهایی مانند تشخیص تقلب و ارزیابی ریسک استفاده می شود. در آینده، هوش مصنوعی به طور بالقوه می تواند وظایفی مانند برنامه ریزی مالی و مشاوره سرمایه گذاری را بر عهده بگیرد.

مراقبت های بهداشتی: هوش مصنوعی برای کارهایی مانند تصویربرداری پزشکی و کشف دارو استفاده می شود. در آینده، هوش مصنوعی به طور بالقوه می تواند وظایفی مانند تشخیص بیماری ها و تجویز درمان ها را بر عهده بگیرد.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که هوش مصنوعی لزوماً جایگزین کارگران انسانی نخواهد شد. در عوض، احتمال بیشتری دارد که سطح کار انسان ها را افزایش داده و بهبود بخشد و به آنها اجازه دهد روی کارهای سطح بالاتری که نیاز به خلاقیت و تفکر انتقادی بیشتری دارند تمرکز کنند.

Call Now Button