کدام خانواده‌های کانادایی که مشمول دریافت مبلغ تخفیف خرید مواد غذایی هستند؟

اداره مالیات کانادا کمک هزینه خرید مواد غذایی را در تاریخ پنجم جولای به حساب کانادایی های واجد شرایط واریز خواهد کرد. این مبلغ بر اساس لایحه موسوم به C-64 جهت کمک هزینه زندگی واریز می‌شود.

به گفته اداره مالیات کانادا، پرداخت‌های تخفیف خواربار با پرداخت‌های اعتباری برنامه‌ریزی شده بعدی GST/HST همزمان خواهد بود.

تخفیف مواد غذایی دو برابر مبلغ پرداختی اعتبار GST/HST شما در ژانویه ۲۰۲۳ و بر اساس درآمد خالص خانواده تعدیل شده در سال ۲۰۲۱ محاسبه می‌شود.

اگر مجرد هستید، حداکثر دریافتی:

  • ۲۳۴ دلار (بدون فرزند)
  • ۳۸۷ دلار (با یک فرزند)
  • ۴۶۷ دلار (با دو فرزند)
  • ۵۴۸ دلار (با سه فرزند)
  • ۶۲۸ دلار (با چهار فرزند)

اگر متاهل هستید یا شریک زندگی مشترک دارید، حداکثر دریافتی:

  • ۳۰۶ دلار (بدون فرزند)
  • ۳۸۷ دلار (با یک فرزند)
  • ۴۶۷ دلار (با دو فرزند)
  • ۵۴۸ دلار (با سه فرزند)
  • ۶۲۸ دلار (با چهار فرزند)

سالمندان به طور متوسط تا ۲۲۵ دلار دریافت می‌کنند.

همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین باعث تورم بی‌سابقه‌ در کانادا شده که بیشترین نمود آن در مواد غذایی دیده می شود.

دولت فدرال نیز در مراحل مختلف با کمک‌های مالی به خانواده های متوسط کمک می کند تا این دوره را سپری کنند.

Call Now Button