بسیاری از کانادایی ها در آزمون شهروندی کشور خودشان رد می شوند. اگر شما امتحان دهید آیا قبول می شوید؟

اگر برای اینکه کانادا را خانه خود کنید، مهاجرت کرده اید، به احتمال زیاد قبلاً در آزمون شهروندی شرکت کرده اید یا منتظر واجد شرایط بودن هستید.

این آزمون معمولاً شامل 20 سؤال مختلف در مورد حقوق و مسئولیت های شهروندان کانادایی و تاریخ، جغرافیا، دولت، اقتصاد، قوانین و نمادهای True North است.

متقاضیان معمولاً با استفاده از راهنمای مطالعاتی ویژه دولت کانادا برای آن آماده می شوند.

اما یک نظرسنجی جدید از Leger نشان می دهد، کمتر از یک چهارم کانادایی ها در آزمون شهروندی کانادا موفق خواهند شد. صادقانه بگویم، این عدد بسیار پایینی است.

در این نظرسنجی، تنها 23 درصد از کانادایی ها حداقل به 7 سؤال تصادفی به درستی پاسخ دادند و 77 درصد به 6 سوال یا کمتر، از 10 سوال درست پاسخ دادند.

میانگین امتیاز کسب شده توسط کانادایی ها 49٪ بود، اما برای قبولی حداقل به 75٪ پاسخ صحیح نیاز دارید.

و این باعث تعجب ما شد. آیا شما، خوانندگان ما، می توانید در آزمون شهروندی کانادا قبول شوید؟

Call Now Button