اگر پلیس در مورد رانندگی پس نوشیدنی مشروبات الکلی به شما مظنون شد، حقوق و وظایف شما چیست؟

اگر در حین رانندگی پلیس به شما مظنون شد که بعد از نوشیدن مشروبات الکلی در حال رانندگی هستید، می‌تواند تست‌های مختلفی بگیرد تا درستی یا نادرستی شک اثبات شود.

تست‌های مختلف شامل تست تنفس کنار جاده، گرفتن نمونه خون، تست میدانی استاندارد هشیاری و تست Breathalyzerهستند.

اگر پلیس بخواهد هر یک از این تست‌ها را از شما بگیرد، شما حق سرپیچی از دستور او را ندارید، وگرنه با عواقب آن روبرو خواهید شد.

اگر پلیس بخواهد تشخیص دهد آیا شما ظرف ۳ ساعت قبل از رانندگی، مشروب نوشیده‌اید، می‌تواند از شما تست تنفس کنار جاده‌ بگیرد. پلیس برای درخواست تست تنفس، نیازی به دلیل ندارد و شما حق ندارید در چنین موقعیتی، از تست تنفس خودداری کنید.

اگر قادر به ارائه‌ نمونه تنفس نباشید و پلیس مظنون باشد شما ظرف ۳ ساعت قبل از رانندگی مشروب نوشیده‌اید، می‌تواند برای تشخیص مقدار غلظت الکل در خون‌ از شما نمونه خون بگیرد، شما حق ندارید از انجام تست خون اجتناب کنید.

همچنین پلیس ممکن است از شما بخواهد در کنار جاده، تست Standardized Field Sobriety بدهید. مثلا ممکن است از شما خواسته شود روی یک پا بایستید یا در امتداد یک خط مستقیم حرکت کنید، شما حق ندارید از انجام تست میدانی استاندارد هشیاری خودداری کنید.

همچنین پلیس در شرایط زیر می‌تواند از شما بخواهد که برای انجام تست Breathalayzer به پاسگاه پلیس بروید:

  • دلایل موجهی داشته باشد که توانایی رانندگی شما تحت‌تاثیر الکل قرار گرفته است، یا
  • به دلایل موجهی باور تصور کند میزان الکل خون شما بالاتر از حد قانونی است.

تست Breathalyzer با دستگاهی متفاوت از تست تنفس کنار جاده‌ انجام شده و بسیار حساس‌تر و قابل‌اتکاتر است. با این تست سطح الکل خون شما اندازه گیری می شود.

با توجه به نتایج تست تنفس کنار جاده‌ای یا تست breathalyzer، ممکن است مجبور شوید گواهینامه رانندگی خود را به‌مدت ۳ تا ۹۰ روز، در اختیار پلیس قرار دهید.

بعد از آن اگر باز هم به جرایم مرتبط با رانندگی وسایل نقلیه تحت‌تاثیر الکل محکوم شوید، برای بار اول گواهینامه رانندگی‌ به مدت دست‌کم یک سال توقیف می‌شود.

سرپیچی از ارائه نمونه تنفس نیز جرم کیفری محسوب می‌شود. چنانچه از تست تنفس خودداری کنید، با اتهام عدم پیروی از درخواست پلیس مواجه خواهید شد.

اگر گناهکار شناخته شوید، برای بار اول، به ۲ هزار دلار جریمه‌ نقدی و یک سال ممنوعیت از رانندگی محکوم خواهید شد. محکومیت برای بار دوم، شما را به‌مدت ۳۰ روز پشت میله‌های زندان خواهد انداخت.

قانون غلظت الکل صفر در خون (BAC) شامل تمام رانندگان زیر ۲۱ سال و رانندگان تازه‌کار در تمام سنین می شود. این افراد نباید در حین رانندگی، هیچ مقدار الکلی در خون خود داشته باشند.

اگر قانون BAC صفر شامل شما شود و در حین رانندگی، الکل در خون شما پیدا شود:

  • گواهینامه رانندگی شما در همان لحظه به‌مدت ۲۴ ساعت توقیف می‌شود و
  • به ارتکاب جرم متهم خواهید شد.
Call Now Button