کمک هزینه کودک کانادا این هفته به حساب های بانکی واریز می شود

کمک هزینه کودک کاناداکه (CCB) اخیرا افزایش یافته، قرار است در این هفته به حساب های بانکی واریز شود.

خانواده های واجد شرایط می توانند تقریباً 7500 دلار به ازای هر کودک زیر شش سال دریافت کنند.

این افزایش 6.3 درصدی نسبت به سال مالی 2022/2023، یک افزایش برنامه ریزی شده برای مطابقت دادن مزایا با تورم است. هم حداکثر مزایا و هم آستانه درآمد سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تعیین می شوند.

این بدان معناست که حداکثر مزایای سالانه برای هر کودک زیر 6 سال از 6997 دلار به 7437 دلار (440 دلار بیشتر) افزایش می یابد. پرداخت ها برای کودکان بین 6 تا 17 سال نیز افزایش می یابد و از 5903 دلار به 6275 دلار (372 دلار بیشتر) افزایش می یابد.

از آنجایی که پرداخت‌های CCB هر ماه جولای مجدداً محاسبه می‌شود، بسیاری از والدین و مراقبان می‌توانند انتظار داشته باشند که پرداخت‌های آتی آنها بیشتر از قبل باشد.

کمک هزینه کودک کانادا یک پرداخت ماهانه بدون مالیات است که توسط آژانس درآمد کانادا اداره می شود و هدف آن حمایت از خانواده ها برای پرداخت هزینه های تربیت فرزندان است.

مبالغ پرداخت CCB بر اساس عواملی مانند سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان واجد شرایط و درآمد خالص خانواده (AFNI) متفاوت است.

خانواده های واجد شرایط با AFNI کمتر از 34863 دلار واجد شرایط برای حداکثر مبلغ مزایا برای هر فرزند خواهند بود. این مبلغ 7437 دلار در سال (619.75 دلار در ماه) برای کودکان زیر 6 سال و 6275 دلار در سال (522.91 دلار در ماه) برای کودکان بین 6 تا 17 سال تعیین شده است.

برای خانواده هایی که درآمد خالص آنها بیش از 34863 دلار است، این مزایا به تدریج کاهش می یابد، اگرچه این آستانه درآمد اکنون بالاتر از قبل است.

در راستای CPI، آستانه درآمد 2023-2024 کمک هزینه کودک کانادا تعدیل شده است، که به طور بالقوه باعث می شود خانواده های بیشتری واجد شرایط حداکثر مزایای ماهانه باشند.

مهم است که به خاطر داشته باشید که تغییرات در درآمد خالص خانواده شما از سال 2022 ممکن است بر پرداخت های CCB شما تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر AFNI شما در سال گذشته افزایش یافته و اکنون از آستانه درآمد فراتر رفته است، پرداخت های شما بر این اساس تعدیل می شود.

تاریخ های پرداخت مورد انتظار باقی مانده برای کمک هزینه کودک کانادا در سال 2023 به شرح زیر است:

  • جمعه 18 آگوست 2023
  • چهارشنبه 20 سپتامبر 2023
  • جمعه 20 اکتبر 2023
  • دوشنبه 20 نوامبر 2023
  • چهارشنبه 13 دسامبر 2023

انتظار می رود که تاریخ واریزی های سال 2024 توسط دولت فدرال در مرحله بعدی تایید شود.

CRA می گوید، اگر کمک هزینه کودک کانادا را در روزی که انتظار دارید دریافت نکردید، قبل از تماس با آنها حداقل پنج روز کاری صبر کنید.

Call Now Button