بزرگترین حباب مسکن تاریخ کانادا

MRB Partnersفیلیپ کولمار، استراتژیست جهانی از

می گوید، کانادا با بزرگترین حباب مسکن در طول تاریخ مواجه بوده و میزان بدهی کانادایی ها در مقایسه با درآمدشان، آنها را در موقعیتی نامطمئن قرار داده است.

کولمار می گوید، افزایش قیمت مسکن در کانادا به دلیل دو دهه عرضه پول توسط سیاست پولی بانک مرکزی کانادا رخ داده است. و با بالا رفتن سود اوراق قرضه کانادا، به ویژه در زمانی که نسبت بدهی به درآمد بسیار بالاست، خطر افزایش نرخ وام مسکن وجود دارد.

وی گفت، بانک‌های کانادایی سهم خود برای جلوگیری از سقوط بازار مسکن را انجام می دهند، اما این اتفاق ناگزیر است. اگر نرخ وام مسکن بیشتر شود یا بیکاری افزایش یابد یا وارد یک رکود دیگر شویم، قطعاً این خطر وجود خواهد داشت.

Call Now Button