نزدیک به نیمی از کانادایی ها در یک نظرسنجی گفتند، وضعیت رانندگی بدتر از پنج سال پیش است

سه سال پیش، نیمی از کانادایی ها (50 درصد) در یک نظرسنجی گفتند، رانندگی در منطقه آنها بدتر شده است. ساکنانی که از عملکرد رانندگان ابراز نارضایتی کردند در سال 2019 به 47 درصد کاهش یافتند و سپس به 39 درصد در سال 2020 و به 30 درصد در سال 2021 رسیدند.

در آگوست 2022، زمانی که به زندگی قبل از همه‌گیری بازگشتیم، 48 درصد از کانادایی‌ها گفتند رانندگی در اطرافشان بدتر شده‌ است و روند مثبت از بین رفت.

این نظرسنجی اوایل ماه جاری مجدد انحام شد و 46 درصد از کانادایی ها گفتند، رانندگی بدتر از پنج سال پیش است. 40 درصد نیز فکر می کنند رانندگان شهرشان مانند قبل هستند و فقط هشت درصد معتقدند وضعیت بهتر شده است.

ما همچنان شاهد شکاف شدید نسلی هستیم. اکثر کانادایی‌های 55 ساله و بالاتر (56 درصد) فکر می‌کنند رانندگی در منطقه شان بدتر از قبل شده، و در مقایسه با 43 درصد از افراد بین 35 تا 54 ساله و 37 درصد از افراد بین 18 تا 34 سال این نظر را دارند.

همچنین اکثر کانادایی‌ها (59 درصد) می‌گویند شاهد بوده‌اند، راننده‌ای قبل از پیچیدن علامت نمی‌دهد، اما این شاخص از سال 2022 به میزان 10 واحد کاهش یافته است. علاوه بر این، نیمی از پاسخ دهندگان (50 درصد) ماشینی را دیده اندیم که دو یا چند جای پارک را اشغال کرده است.

در مقایسه با سال 2022، تعداد کمتری از کانادایی‌ها به یاد می‌آورند که راننده‌ای در یک تقاطع توقف نکرده باشد (45 درصد)، اتومبیلی را ببیند که از یک لاین نادرست به راست یا چپ می‌پیچد (35 درصد) یا نزدیک بودن تصادف را تجربه کرده اند، مانند ترمز زدن، یا مجبور به هدایت شدید اتومبیل برای جلوگیری از تصادف (34 درصد).

یکی از زمینه هایی که شاهد افزایش غیرمنتظره آن هستیم، تصادفات اتومبیل است. تقریباً یک نفر از هر 10 کانادایی (9 درصد) آن را در وسیله نقلیه ای که در حال رانندگی یا مسافر بودند تجربه کرده است که از سال 2022 تاکنون چهار درصد افزایش داشته است و بالاترین میزان در انتاریو (13 درصد) است.

حدود سه نفر از هر پنج کانادایی (59 درصد) معتقدند گروه ها یا افراد خاصی در شهرشان رانندگان بدتری نسبت به دیگران هستند.

Call Now Button