پایان طرح آزمایشی نوشیدن الکل در پارک‌ها

طرح آزمایشی دو ماهه ی نوشیدن الکل در پارک‌های تورنتو که از ۲ آگوست آغاز شده بود و به ساکنان اجازه می‌داد در ۲۷ پارک شهر مشروب بنوشند، به پایان رسید.

شهرداری اعلام کرد، از ۲ آگوست تا ۲۴ سپتامبر، فقط دو شکایت مربوط به نوشیدن مشروبات الکلی در پارک‌های این طرح آزمایشی دریافت کرده است. همچنین ۲۸ شکایت مربوط به نوشیدن مشروبات الکلی در پارک‌هایی که در فهرست پارک‌های طرح آزمایشی نبودند ثبت و یک نفر متهم شد.

شورای شهر از کارکنان شهرداری خواست نتایج را در بهار ۲۰۲۴ به کمیته توسعه اقتصادی و اجتماعی گزارش دهند. ساکنان نیز می‌توانند بازخورد خود را در مورد این طرح از طریق یک نظرسنجی عمومی آنلاین تا ۱۶ اکتبر ارائه دهند.

طبق قوانین این پروژه، افراد می‌توانستند در پارک های دارای مجوز، نوشیدنی‌های الکلی را فقط بین ساعت ۵:۳۰ صبح تا نیمه‌شب مصرف کنند. افرادی که این نوشیدنی‌ها را می‌نوشیدند باید دو متر از زمین‌های بازی، استخرهای شنا و زمین های اسکیت‌ فاصله بگیرند.

Call Now Button