پلیس ونکوور افزایش بودجه 11 درصدی را از شهرداری درخواست کرد

اداره پلیس ونکوور (VPD) از هیئت پلیس و شهرداری ونکوور خواست، افزایش بودجه 11 درصدی را برای سال آینده تصویب کنند.
بودجه پیشنهادی سال 2023، بودجه عملیات VPD را با 38 میلیون دلار افزایش به 383 میلیون دلار می رساند.
این نیرو در سند بودجه ای که قرار است روز پنجشنبه به هیئت پلیس ارائه شود، می گوید: ماهیت پلیس تا حد زیادی واکنشی است و VPD باید زیرک باشد و بتواند خود را با تغییرات مختلف و غیرقابل پیش بینی سازگار کند.
پس از تصویب بودجه پیشنهادی توسط هیئت مدیره، این پیشنهاد هفته آینده برای رای گیری به شورای شهر ارائه می شود.
بودجه پیشنهادی شامل مبالغی برای استخدام 100 افسر پلیس جدید و 20 کارمند غیرنظامی است که شهردار Ken Sim در مسیر مبارزات انتخاباتی وعده داده بود.
همچنین شامل نزدیک به 1.2 میلیون دلار برای ارتقای دیجیتالی و تلفن های همراه افسران (که اغلب از تلفن های شخصی برای کارهای تحقیقاتی استفاده می کنند)، 200000 دلار برای برنامه آزمایشی دوربین بدن، 250000 دلار برای مراکز پلیس محلی و نزدیک به 400000 دلار برای هیئت پلیس و مقداری از آن برای استخدام یک موقعیت شغلی ارتباطی جدید استفاده خواهد شد.
طبق پیش نویس بودجه سال 2023، پلیس در حال حاضر 20٪ از کل هزینه های شهرداری ونکوور را به خود اختصاص می دهد.
VPD بیشترین افزایش بودجه شهرداری تا سال 2023 را به خود اختصاص داده است، که با افزایش 5 درصدی مالیات بر دارایی مرتبط است.
افزایش 11 درصدی بودجه عملیاتی VPD در تضاد با درخواست هایی برای کاهش بودجه نیروهای پلیس است که پس از مرگ جورج فلوید به دست افسران پلیس در مینیاپولیس به طور گسترده منتشر شد.
شورای شهر قبلی سعی کرد بودجه VPD را برای سال 2021 محدود کند، اما استان به شهرداری دستور داد این تصمیم را لغو کند و 5.7 میلیون دلار اضافی به این نیرو اختصاص داد.

Call Now Button