معترضان 250 اردک لاستیکی را روی سایت خط لوله TMX پرتاب کردند

کارگران Trans Mountain صبح روز 28 نوامبر را با غافلگیری غم انگیزی آغاز کردند، زیرا آنها حدود 250 اردک لاستیکی را در pipeline محل کار خود در Burnaby یافتند.
گروه دوستدار محیط زیست Protect the Planet ویدئویی از کارگران ساختمانی در حال برداشتن اردک های لاستیکی در محل ساخت و ساز در Government Road منتشر کرد.
Protect the Planet در بیانیه‌ای اعلام کرد، با پروژه توسعه خط لوله مخالف است و افزود: هر چه وقفه‌ها بیشتر شود، به‌ویژه وقفه‌هایی که آشکارا کار ساکنان مخالف است، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیرتر می‌شود و سرمایه‌گذاران بیشتری از آن خارج می‌شوند.
Trans Mountain گفت، اردک های لاستیکی صبح روی حصار امنیتی پرتاب شدند.
Trans Mountain در بیانیه ای گفت: کارگران اردک های لاستیکی را پاکسازی کردند و هیچ تاثیری بر روی ساخت و ساز نداشتند.

Call Now Button