خلاقیت های بیمارستان کودکان BC

به گفته پزشکان بیمارستان کودکان B.C، آنفولانزا و بیماری های تنفسی در B.C. افزایش یافته و کارکنان در حال یافتن راه‌های خلاقانه برای مدیریت بحران هستند.

یکی از آخرین استراتژی‌ها برای آزاد کردن فضا در بخش اورژانس، ایجاد یک کلینیک ارتوپدی ویژه برای تریاژ بیماران با استخوان‌های شکسته است که مستقیماً توسط پزشکان و پرستاران ارزیابی، عکسبرداری و گچ گرفته می شوند.

دکتر Garth Meckler رئیس اورژانس اطفال گفت: این روزها با سورتمه سوار شدن یا اسکی کردن بچه ها، بخش اورژانس شاهد شکستگی استخوان های بیشتری است.

این استراتژی شبیه به کلینیک Sunny Bear است که در اوایل دسامبر افتتاح شد و بچه‌های مبتلا به سرفه و تب را که پیش‌بینی نمی‌شد نیازی به کار آزمایشگاهی داشته باشند، برای مراقبت به منطقه‌ای دیگر هدایت می‌کرد و فضای بیشتری را برای موارد بحرانی در بخش اورژانس باقی گذاشت.

دکتر Jana Davidson مسئول ارشد پزشکی در بیمارستان کودکان BC گفت: افزایش موارد آنفولانزا و ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) ادامه دارد. ما هنوز به قله ی پیک نرسیده ایم.

Meckler گفت، موج آنفلوانزا معمولاً حدود شش هفته طول می‌کشد و سویه‌های مختلف در زمان‌های مختلف به اوج خود می‌رسند. او امیدوار است B.C. تا پایان ژانویه شاهد کاهش موارد ابتلا باشد.
افزایش مداوم بیماران، بیمارستان کودکان B.C. را مجبور می کند برخی از جراحی های انتخابی را دوباره برنامه ریزی کنند تا بتوان از تخت ها و کارکنان برای بیماران فعلی استفاده کرد.

جراحی های اورژانسی هرگز متوقف نشده اند.

بیمارستان در تلاش است تا از خانواده ها حمایت کند و اطلاعات مربوط به جراحی های مجدد را در اختیار آنها می گذارد. احتمالاً زمانی که بیمارستان به ظرفیت کامل خود بازگردد، تا اواخر ژانویه، تعداد زیادی از جراحی‌ها وجود خواهد داشت.

Davidson گفت، کارکنان خسته هستند زیرا اکنون با حجم زیادی از بیماران روبرو هستند که سیستم بزرگسالان در اوایل همه‌گیری کووید تجربه کرده بود.

او گفت: آنها مقاومت می کنند، اما خسته شده اند. اما آنها همچنین به کاری که انجام می دهند و مراقبت از هر کودکی که از در وارد می شود، علاقه مند هستند.

Meckler گفت، تعداد کودکان مبتلا به بیماری های تهدید کننده زندگی که به بخش اورژانس مراجعه می کنند در حد توانایی بیمارستان برای مدیریت است.

Call Now Button