یک کانادایی پس از 13 سال به جایزه ای که از دست داده بود رسید

ترنت چراک، دانش آموز 18 ساله اهل کلگری، در سال 2010 در یک مسابقه تلویزیونی شرکت کرد.

مسابقه ی The Price is Rightدر لس آنجلس که شرکت کنندگان قیمت اقلام روزمره را حدس می زدند. جایزه اصلی این مسابقه یک اتومبیل برند بود، که وی به برنده شدنش بسیار نزدیک شده بود، اما یکی از حدس هایش اشتباه از آب درآمد.

از آن روز این اشتباه به کابوس چراک تبدیل شد، تا اینکه تابستان گذشته دوباره با وی تماس گرفته شد تا دوباره در این مسابقه شرکت کند. او یکی از 20 فینالیستی بود که برای بار دوم شانس خود را در این مسابقه امتحان می کردند.

او در این مسابقه شرکت کرد و پس از 13 سال توانست به جایزه ای که در سال 2010 از دست داده بود، برسد.

Call Now Button