یادبود مدارس مسکونی در Robson Square احتمالاً به زودی جمع آوری خواهد شد

پله‌های گالری هنری ونکوور از زمانی که در بهار 2021 بقایای اجساد 215 کودک در محل یک مدرسه مسکونی پیدا شد، محل یک یادبود موقت بوده است.

این یافته ها تأثیر عمیقی بر جوامع بومی گذاشت و توجهات را به فوریت نیاز به Truth and Reconciliation در کانادا جلب کرد.

نزدیک به دو سال پس از برپایی این یادبود، شهرداری ونکوور گفت، با ملل بومی همکاری می کند تا این یادبود را جمع آوری و پیش از دومین سالگرد به سمت یک یادبود جدید و دائمی برود.

پیش از این، در 30 نوامبر 2022، شهرداری از هنرمندی که سایت را شروع کرده و داوطلبانی که کمک کرده بودند خواست تا این یادبود را جمع کنند.

این تصمیم توسط ملل xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam)، Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) و səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh) پشتیبانی می شود.

شهرداری این هنرمند و داوطلبان را به یک جلسه خصوصی دعوت کرد تا در مورد مراحل بعدی صحبت کنند.

شهرداری گفت، این یادبود موقت نمی‌تواند روی پله‌های گالری هنری ونکوور باقی بماند و با جوامع بومی شهری برای ایجاد یک یادبود دائمی و مناسب تر از نظر فرهنگی همکاری خواهد کرد.

Call Now Button